Verksamhetsområde

Sjukvårdsföreningen har som sitt verksamhetsområde stadsdelen Kungsholmen.

Våra sjuksköterskor tar kostnadsfritt emot alla medlemmar som bor inom stadsdelen dels vid vår mottagning dels vid hembesök.

För våra medlemmar på stora Essingen erbjuder vi endast mottagningsbesök.

Mottagningen tar även emot personer som endast är verksamma inom stadsdelen förutsatt att de är medlemmar i föreningen.